Kalaruoka

Kalatalouden Keskusliitto

Asiantuntijakumppani

Kalatalouden Keskusliitto on kalatalousalan asiantuntijaorganisaatio ja sen myötä myös Kalaruoka.fi-median asiantuntijakumppani. Kalatalouden Keskusliitto tukee kalatalousalaa monella tapaa, sen lisäksi on mukana alan hankkeissa ja lisäksi pyrkii edistämään niin kaupallista kalastusta kuin kotitarvekalastuksen eli itsepyydetyn kalan suosiota. Kalatalouden Keskusliiton kautta saamme Kalaruoka.fi:hin paljon tutkittua tietoa, alan uutisia, asiantuntijoiden näkemyksiä sekä reseptejä ja kalaruokakulttuuriin liittyvää sisältöä. Heidän asiantuntijansa myös auttavat tarvittaessa myös kiperimmissä kysymyksissä.

Kalatalouden Keskusliitto on valtakunnallinen, kaksikielinen kalatalouden kehittämis- ja edistämisjärjestö. Kalatalouden Keskusliitto on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa kalavarojen kestävän ja vastuullisen käytön ja hoidon puolestapuhuja ja toimija.

Kalatalouden Keskusliitto perustettiin Suomen Kalastusyhdistyksen nimellä vuonna 1891. Nykyisellä nimellään järjestö on toiminut vuodesta 1978 lähtien. Järjestön jäseniä ovat 21 maakunnallista kalatalouskeskusta ja kalastajaliittoa sekä kolme muuta jäsentä.

Malin Lönnroth
kalastusbiologi, Kalatalouden Keskusliitto
malin.lonnrothahven.net
Vesa Karttunen
Toiminnanjohtaja, Kalatalouden Keskusliitto
vesa.karttunenahven.net

Tutustu sisältöömme

Tutustu tarkemmin kumppaniin