Kalaruoka

Kotimainen kala

Kotimaassa on maailman mittakaavassa hyvät ja laajalti elinvoimaiset kalakannat. Silti kasvatettu ja villituontikala hallitsevat suomalaisten ruokapöytiä (yli 80 % vuonna 2020). Vain murto-osa suomalaisten syömästä kalasta on kotimaista kalaa. Villiä kotimaista kalaa kulutetaan vain joitakin hassuja kiloja asukasta kohden vuodessa. Tähän pyritään saamaan muutosta muun muassa Maa- ja metsätalousministeriön julkistamalla kotimaisen kalan edistämisohjelmalla. Sen tavoitteena on että vuonna 2027 suomalaiset söisivät ravitsemussuositusten mukaisesti viikossa keskimäärin 2,5 annosta kalaa nykyisen 1,7 annoksen sijaan ja että kulutuksen kasvu tapahtuisi pääosin kotimaiseen kalaan perustuen.

Silakkaa ja muikkua lukuun ottamatta valtaosan kalansaaliista pyytävät edelleen vapaa-ajankalastajat, vaikkakin heidän osuutensa kokonaissaaliista on pienentynyt vuosi vuodelta. Vapaa-ajankalastajien saalis painottuu ahveneen, haukeen ja kuhaan. Nämä ovat myös kaupalliselle kalastukselle merkittäviä lajeja, mutta konfliktia tästä ei juurikaan ole viime aikoina syntynyt, sillä kalakantamme pääosin kestävät molempien ryhmien pyynnin.

Kotimainen kala on pääsääntöisesti vastuullisesti pyydettyä ja oheen olemmekin keränneet yhteenvetoa siitä, mistä kaikkialta kuluttaja saa itselleen kalaa ruokapöytään ja millainen on kalan matka vesistöstä kuluttajan lautaselle. Ohessa on eri kala-alan toimijoista tietoa ja myös huomioita, mikäli itse haluat ryhtyä pyytämään ruokakalaa.