Kalaruoka

Sisä-Suomen kalatalousryhmä

Asiantuntijakumppani
Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminnan tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa toiminta-alueensa elinkeinokalataloutta ja matkailukalastusta. Käytännön toimenpiteitä tässä työssä ovat mm. alueen toimijoiden aktivointi, elinkeinokalataloutta palvelevan infrastruktuurin kehittäminen sekä osaamisen ja yhteistyön lisääminen. Ryhmän toiminta-alue kattaa Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakunnat sekä osia Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakunnista.
Strategiassaan Sisä-Suomen kalatalousryhmä painottaa kolmea toimintalinjaa:
  1. Osaamisen, laadun ja innovaatioiden kehittäminen
  2. Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen
  3. Uusien tuotteiden ja markkinoiden kehittäminen

Tutustu sisältöömme

Uutiset

Tutustu tarkemmin kumppaniin