Kalaruoka

Särjen kalastusaika käynnistymässä vesien viilentyessä – Apetitin lähikalatuotteista hyvinvointia ihmisille ja vesistöille

Otollinen kalastusaika kotimaiselle järvikalalle on parhaillaan käynnistymässä eri puolilla Suomea. Apetitin Järvikalatuotteissa pääraaka-aineina ovat kotimaiset särkikalat, joiden kalastus ajoittuu syksyyn ja kevääseen.

Vesistöjen viilentyessä särkikalat alkavat parveutumaan, jolloin aika on otollinen kalastukselle. Kun kalat liikkuvat parvissa, niiden kalastus rysillä, nuottaamalla ja troolaamalla on mahdollista. Saalismäärät voivat vaihdella paljon päivästä ja olosuhteista riippuen.

Kotimaisen kalan käytöllä positiivisia vaikutuksia

Lähikalan käytöstä on hyötyä vesistöjen hyvinvoinnille, sillä rehevöityminen on yksi suurimmista vesistöjemme hyvinvointia haittaavista tekijöistä. Rehevöitymisellä tarkoitetaan liiallisen ravinnemäärän, kuten typen ja fosforin, aiheuttamaa levien liikakasvua, joka johtaa mm. veden samentumiseen, happikatoon sekä eliöstön kaventumiseen.

”Vesistön luonnolliseen tasapainoon ja hyvinvointiin vaikuttaa sen sisäinen ravintoketju: särkikalat vähentävät eläinplanktonin määrää ja nostavat ravinteita pohjasta etsiessään ravintoa. Särkikalojen suuri määrä siis lisää rehevöitymistä. Siksi näiden kalojen määrää on pyritty vähentämään hoitokalastuksella”, kertoo Pyhäjärvi-instituutin toiminnanjohtaja Teija Kirkkala.

Luonnonvarakeskuksen toteuttaman ympäristöjalanjälkilaskennan mukaisesti Apetit Järvikalapuikon valmistuksella on kokonaisuudessaan negatiivinen rehevöitymisvaikutus. Se siis vähentää vesistöjen rehevöitymistä tuotteessa käytettävän kalasaaliin mukana poistuvien ravinteiden ansiosta.

”Särkikalojen kalastuksella on järven ravinnekuormalle merkittäviä vaikutuksia: esimerkiksi Säkylän Pyhäjärvestä poistuu noin neljännes vuosittaisesta fosforikuormituksesta kalansaaliin mukana. Myös kalakantojen oikealla rakenteella on merkitystä vesistöjen kestävään ekologiaan”, Kirkkala sanoo.

Hoitokalastuksesta syntynyt tuoteperhe kehittyy

Suuren suosion saavuttaneissa Järvikalatuotteissa käytetään pääasiassa Säkylän Pyhäjärven ja Kuusamon alueen järvistä kalastettua särkeä. Lähikalan hyödyt ovat kokonaisvaltaiset ja kiistämättömät.

”Kotimaiseen lähikalaan perustuvien tuotteiden kehityksen keskiössä on alusta saakka ollut kestävän ruokaketjun edistäminen – hyvän maun lisäksi, tietenkin. Tähän mennessä Apetitin järvikalatuotteisiin on käytetty noin miljoona kiloa särkeä – tuo kalamäärä on tuonut hyvinvointia kuluttajille, turvannut kalastuksen työpaikkoja lisäansion muodossa ja vähentänyt vesistöjen rehevöitymistä”, kertoo lähikalatuotteista vastaava tuoteryhmäpäällikkö Hanna Pere.

Apetit on mukana useissa Pyhäjärvi-instituutin vetämissä, vesistöjen tilan parantamiseen tähtäävissä hankkeissa. Myös kehitystyö tuoteperheen parissa jatkuu. Jatkossa halutaan panostaa kalaraaka-aineen toimitusvarmuuden kehittämiseen.

”Jatkamme lähikalan hankinnan kehittämistä eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja omassa tuotekehityksessämme puolestaan etsimme uusia mahdollisuuksia hyödyntää kotimaisia kalavaihtoehtoja maukkaassa ja helposti lähestyttävässä muodossa. Tästä hienona esimerkkinä on elokuussa Itämeripäivänä lanseerattu Itämeren kalapuikko, jossa käytetään kotimaista Itämeren silakkaa”, Pere kertoo.

*Lähde: mmm.fi

Katso myös: Apetitin levälaskuri konkretisoi lähikalavalinnan vaikutukset vesistöihin

Apetitin verkkosivuilla on levälaskuri, jonka avulla on helppo konkretisoida, mikä vaikutus arjen lähikalavalinnoilla on Suomen vesistöjen tilaan. Levälaskurin yksinkertaistettu ja karkea laskukaava kertoo, miten paljon lähikalojen kalastus vähentää vesistöjen fosforikuormaa ja siten ennaltaehkäisee levän syntyä.

Laskuriin syötetään kulutettu Apetit lähikalatuotteiden pakkausten lukumäärä ja laskuri kertoo, miten paljon tuotteiden sisältämän kalan mukana vesistöistä poistuu fosforia ja laskennallisesti myös levää. Kalat sisältävät tyypillisesti eri määriä fosforia. Lue lisää: apetit.fi/levalaskuri

Kategoria: Uutiset

Lisätty 17.9.2021

Jatka lukemista