Kalaruoka

Kalastus- ja kalaviljelyn sertifikaatit

Kalakantojen pienentyminen ja liikakalastus ovat maailmanlaajuisia ongelmia. Onneksi Suomessa täysin näin pahaa ongelmaa ei ole käsissämme, sillä meillä on monia kalalajeja, joiden kalakannat riittävät ja niitä voidaan kalastaa vastuullisesti niin ammattikalastajien kuin vapaa-ajankalastajien toimesta. Suuntaa saat kotimaan kalalajien osalta WWF:n kalaoppaasta.

Kuluttajan voi olla kuitenkin vaikea tiedostaa ja ymmärtää, minkä kalatuotteiden kalastaminen, ja toisaalta, kuluttaminen ovat kestävällä pohjalla. Tämän tueksi maailmalta löytyy erilaisia kestävää kalastusta tai vesiviljelyä todentavia tai todistelevia sertifikaatteja. Seuraavassa esittelemme niistä tunnetuimmat, joita on mahdollista löytää suomalaistenkin kauppojen kalatuotteista.

Yhteisenä tavoitteena eri sertifiointiorganisaatioilla on, että kalastus ei kohdistu ylikalastettuun populaatioon eikä kalastus aiheuta ympäristöhaittoja tai ongelmia ekosysteemille. Siivusaalis pyritään minimoimaan ja lisäksi toiminnan hallintamenetelmien tulee noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä lakeja sekä sääntöjä ja toiminnan on tuettava kestävää kalastusta. Sertifikaatin saaneita tahoja ja heidän toimintaa seurataan.

MSC – Marine Stewardship Council

MSC on sertifikaateista varmasti näkyvin ja tunnetuin ainakin Suomessa. Se on maailmanlaajuinen, riippumaton ja voittoa tuottamamaton organisaatio, joka ylläpitää sertifiointijärjestelmää kala- ja äyriäistuotteille. MSC:n tavoitteena on vähentää ylikalastusta. Kalakannan tai -lajin kalastuksen tulee olla kestävällä tasolla ja ottaa huomioon myös sivusaaliin elinvoimaisuuden säilyminen. Silakan trooli- ja rysäkalastus on MSC-sertifioitua Suomessa.
Tutustu MSC-sertifikaattiin tarkemmin.

ASC – Aquaculture Stewardship Council

ASC-sertifikaatin kehitystyön pohjana on ollut MSC-sertifikaatti. ASC on globaali järjestö, jonka sertifiointijärjestelmä tarjoaa parhaat käytännöt vesiviljelyssä ympäristön ja sosiaalisen vastuun kannalta. ASC:n toimintaa koordinoin WWF.
Tutustu ASC-sertifikaattiin tarkemmin.

KRAV

KRAV on pääasiassa Ruotsissa ja Norjassa käytössä oleva sertifikaatti, jolla voidaan todentaa kestävää kalastusta ja vesiviljelyä. Organisaatio on perustettu jo vuonna 1985. Sertifiointiprosessi on kaksivaiheinen ja siinä arvioidaan kalastusta sekä sertifioidaan yritykset ja alukset.

FOS – Friend Of The Sea

FOS on maailmanlaajuinen vuonna 2006 perustettu organisaatio. FOS-sertifikaatin voi saada sekä luonnosta pyydetyt kalat että viljellyt kalat.

VALDUVIS

Belgiassa käytössä oleva vuonna 2015 perustettu organisaatio. Belgiassa tarvittiin objektiivista sekä tieteeseen pohjautuvaa kalatalousalan kestävyyden arviointia, jonka pohjalta VALDUVIS-sertifikaatti syntyi. Sertifikaatin voi saada luonnosta pyydetyille kaloille ja äyriäisille ja sen tavoitteena on kestävä kalastus.

Lähteet:

Msc.org, Asc-aqua.org, Krav.se, Friendoftheseas.org, Valduvis.be, Wwf.fi

Opi lisää